SF EUBA is een sportorganisatie die zich inzet voor sportstimulering in achterstandswijken van steden in ontwikkelingslanden. Door inzameling en verzending van sportmaterialen helpen wij lokale sportclubs en sportprojecten om de omstandigheden voor sportende kinderen te verbeteren. 

Ook ondersteunen we maatschappelijke sportprojecten, gericht op kwetsbare gemeenschappen, in het buitenland maar ook in Nederland.

In samenwerking met onze partners DKVS en United Through Sport proberen we sport als middel te gebruiken om omstandigheden te verbeteren.